Cố định dữ liệu

Partitioning USB

Trong giai đoạn sản xuất chíp ban đầu, ổ đĩa USB sẽ được phân vùng thành hai phần. Một phần có thể copy dữ liệu mà không thể xóa được dữ liệu, phần còn lại có thể được sử dụng như những USB bình thường.
 
Dữ liệu sẽ được tải vào một phân vùng đĩa USB và được cố định lại, có nghĩa là người sử dụng sẽ không thể xóa được dữ liệu đã chép vào, trong khi vẫn có thể sử dụng, xem hoặc đọc dữ liệu trên đó. Phân vùng còn lại được sử dụng cho mục đích lưu trữ, sao chép dữ liệu như một ổ đĩa USB bình thường.
 
Điều này thật hữu dụng cho quý khách hàng muốn truyền tải những thông điệp tổ chức, thông tin sản phẩm, quảng cáo hay thông tin bán hàng vào trong USB mà không sợ bị người sử dụng xóa đi mất.
Nếu bạn có thêm ngân sách, bạn hoàn toàn có thể đầu tư cho một trong những dịch vụ hấp dẫn này.
Mức phí sẽ bao gồm hai mục: Phí copy nhân bản dữ liệu và phí dịch vụ phân vùng không gian lưu trữ USB (Partition service)
 
quảng cáo